Liikeideasta liikenteeseen

Ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista, mieti yritystoiminnan liikeidea. Liikeidean voit testata vastaamalla itsellesi kolmeen kysymykseen; mitä myyt, kenelle myyt ja miten myyt? Kun pystyt vastaamaan itsellesi näihin kolmeen kysymykseen, niin tämän jälkeen voit hahmotella tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Muistathan, että yrityksen perustamista varten laadittu liiketoimintasuunnitelma ei ole ikuinen. Myös liiketoimintasuunnitelma päivittyy, kehittyy ja kasvaa yrityksen liiketoiminnan myötä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu, jonka avulla hän pysyy ajan tasalla.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö

 • Liikeidea
  Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?
 • Yrittäjän vahvuudet
  Yrityksen perustajan osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot.
 • Tuotteet ja palvelut
  Tarjottavien tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso ja katerakenne.
 • Asiakkaat ja markkinat
  Asiakasryhmät tai kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä ja tavoittamisen keinot.
  Markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella, kysynnän ja tarjonnan suhde, kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, erottautumistekijät kilpailijoihin nähden.
 • Käytännön järjestelyt
  Toimitilat, sijainti, tarvittavat välineet, työntekijät ja alkurahoitus, mainonta ja markkinointi, internetsivut, vakuutukset ja kirjanpito.
 • Rahoituslaskelmat 
  Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääoman tarve perustamiskuluihin ja ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, rahoituskeinot.
 • Kannattavuuslaskelmat
  Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut rahoituskulut katetaan; hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittavat myyntivoitot voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.

Mistä apua?

Jämsekistä saat apua liiketoimintasuunnitelman tekoon ja samalla käymme läpi yrityksen toimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Tarjoamme apua myös rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien laadintaan. Ota yhteyttä, niin edetään ideoista tekoihin!