Starttiraha

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin kuuluva tuki. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon sinä aikana, kun yritystoimintaa käynnistetään ja toiminta vakiintuu. Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä myös palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle.

Starttirahaa haetaan 6 kk:n jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Enimmäistukiaika on 12 kk. Starttirahan määrä on n. 700 €/kk. Starttiraha on henkilökohtaista veronalaista tuloa. Muista, että starttiraha on haettava ennen yrityksen perustamista. TE-palvelut tekee päätöksen starttirahasta 1-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden jättämisestä. Tarkempaa tietoa starttirahasta löydät esitteestä Starttirahaesite tammikuu 2016

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset
  • Liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman
  • Verovelkatodistuksen, jonka voit tilata verohallinnon sivuilta
  • Sopimus mahdollisista toimitiloista
  • Muut liitteet

Starttirahaa haetaan TE-palvelujen nettisivujen kautta.


Investointiavustukset

Tuet maaseudulla aloittavalle tai toimivalle yritykselle, Leader-toimintaryhmä Vesuri ry:stä

Aloittava yritys voi saada investointitukea tai aloittavan yritystoiminnan perustamistukea. Investointitukea voi saada mm. rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin. Yritystoiminnan aloittamiseen voi saada yritystoiminnan perustamistukea. Yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto, jota myönnetään aloittavan liiketoiminnan käynnistämiseen. Perustamistuki maksetaan 2-3 erässä toteutuneiden toimenpiteiden perusteella.

  • Tuki on 20 % investointeihin sekä kone- ja laitehankintoihin
  • Tuen minimäärä on 2 000 €, jolloin hankinnan kokonaismäärä on 10 000 €
  • Tukea haetaan ennen toimenpiteen käynnistymistä
  • Tuki maksetaan hankinnan jälkeen

Finnveran rahoitus

Suunnitteletko yrityksen perustamista tai liiketoiminnan ostamista? Voit hakea yrityksen alkuvaiheen hankintoihin, investointeihin ja käyttöpääoman tarpeeseen Finnveran rahoitusta.

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä pienille että keskisuurille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava tai jo toimiva yritys. Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta.

Finnvera voi toimia perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana kun Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus. Finnveran rahoituksen vähimmäismäärä on 5 000 euroa.

Lisätietoa Finnveran rahoituksista löydät Finnveran sivuilta