Anna-Liisa Juurinen Pro Ysitien toiminnanjohtajaksi

Pro Ysitien hallitus on kokouksessaan 28.9.2018 nimennyt yhdistyksen toiminnanjohtajaksi Jämsek Oy:n kehittämispäällikön Anna-Liisa Juurisen. Nykyisin kehittämispäällikkönä toimiva Juurinen on aikaisemmin mm. vastannut kansallisten aluekeskusohjelman sekä koheesio ja kilpailukykyohjelman koordinoinneista Jämsän seudulla.

Toiminnanjohtajan tehtävä vapautui, kun aiemmin tehtävässä vaikuttanut Risto Rantala siirtyi Pirkanmaan ELY-keskuksen palvelukseen asiantuntijaksi, eikä toiminnanjohtajan tehtävän hoitaminen istunut enää luontevasti hänen työnkuvaansa.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu 9-tien edunvalvonta ja yhteydenpito päättäjiin, alan kehityksen seuraaminen, työn hoitamiseen liittyviin tilaisuuksiin osallistuminen, viestintää, tiedottamista ja julkisia esiintymisiä sekä yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä. Toiminnanjohtajan tehtävät lisätään Juurisen nykyiseen tehtävänkuvaan ja hän hoitaa tehtävää oman työn ohella n. yhden päivän viikossa.

”Pro Ysitien toiminta on nykyisellään suhteellisen näkymätöntä. Aktiivisen verkoston rakentamisen ja edunvalvontakanavien päivittämisen jälkeen, yhdistyksen toiminnan tavoitetasoa olisi tarkoitus nostaa ja viestintään panostaa nykyistä enemmän, mikäli yhdistyksen jäsenet näkevät sen tärkeäksi”, toteaa kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen Jämsek Oy:stä.

Pro Ysitie on 2009 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on Turku-Tampere- Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Niirala poikittaisyhteyden (9-tie) ja vastaavan rautatien edunvalvonta. Yhdistyksen jäseniä ovat väylien vaikutusalueen kunnat, elinkeinoyhtiöt, maakuntien liitot ja kauppakamarit. Lisätietoja Pro Ysitien toiminnasta: https://proysitie.fi/ .

”Pro Ysitien toimintaan osallistuminen on Jämsek Oy:lle ja Jämsän kaupungille merkittävä panostus strategiseen edunvalvontaan. Yhdistyksessä on jäseniä yhteensä 36 ja yhdistyksen laajapohjainen hallitus muodostuu mm. vaikutusalueen kunnanjohtajista ja kansanedustajista ja on merkittävä vaikuttajaverkosto. Odotamme, että yhdistyksen toiminnan tavoitetason noston myötä 9 – tien ja Jyväskylä – Tampere raidevälin kehittäminen etenee nykyistä ripeämmin ja Jämsän painoarvo kansallisissa vaikuttajaverkostoissa kasvaa”, kertoo toimitusjohtaja Ulla Haggren Jämsek Oy:stä.

Lisätietoja:

Anna-Liisa Juurinen
kehittämispäällikkö, Jämsek Oy
p. 040 747 7736