Avoin AMK – Tilinpäätösanalyysi

Korkeakouluopinnot jatkuvat keväällä Tilinpäätösanalyysi -koulutuksella (5 op.)

Kurssin ajankohdat ovat: 24. – 25.3.2020 klo 17:00-21:00 ja 28. – 29.4.2020 klo 17:00-21:00
Paikka: Jämsän Kristillinen kansanopisto

Ilmoittautuminen: https://www.lyhytkurssille.fi/kurssi/jamsa/7381/

Toimitko taloushallinnon johtotehtävissä tai esimerkiksi tilitoimistossa? Haluatko osata analysoida yritystoimintaa tuloslaskelman ja taseen perusteella? Tilinpäätösanalyysiä opiskellaan mm. aitojen yrityscasejen kautta. Tilinpäätösanalyysi-opintojaksolle osallistuvilta edellytetään taloushallinnon ja kirjanpidon perusosaamista.

Tavoite: Opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yrityksen analysoinnissa ja osaa tulkita yrityksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden rajoitukset ja mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Opintojakson sisällöt: Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi​.