ELY-keskuksen rahoitus yrityksille

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

poikkeusrahoitus_elykeskus_2020 (pdf)

Avustusta voi hakea 31.3.2020 lähtien ELY keskukselta sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa.
Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding