Himoksen kylpylähankkeen suunnittelu jatkuu

HCR_tiedote_Himos_23022018