Jämsän kaupungin elinvoimaohjelma valmisteilla

Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn Jämsän kaupungin strategian toukokuun lopulla. Jämsekin toimitusjohtajalle on strategian toimeenpanossa vastuutettu elinvoimaohjelman laatiminen. Elinvoimaohjelman tulee toteuttaa Kilpailukyky ja vetovoima –tavoitetta, jossa yritysvaikutukset arvioidaan päätöksenteossa:

  • yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan
  • työpaikat lisääntyvät
  • matkailupalvelut ja matkailijoiden määrä lisääntyvät
  • mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten määrä kasvaa
  • osaavaa työvoimaa on saatavilla ja sitä koulutetaan elinkeinoelämän tarpeisiin
  • tietotyö ja etätyö lisääntyvät
  • yritysten asiakaspalvelukokemus paranee uusilla, yrittäjien kanssa yhteistyössä tehdyillä kaupunkikonsernin yhteistyömuodoilla

Kilpailukyky ja vetovoima –tavoitteeseen liittyvät teemat ovat varsin laaja-alaiset ja kunnianhimoiset, mutta eivät mahdottomia saavuttaa pidemmällä aikavälillä. Jämsän kaupungilla on samoihin tavoitteisiin tähtääviä ohjelmia, jotka jo tällä hetkellä toteuttavat hyvinvointia lisääviä ja elinvoimaa tukevia toimintoja. Elinvoimaohjelma ei voi olla kiveen hakattu julistus, vaan tavoitteita ja toimenpiteitä tulee tarkastella säännöllisin väliajoin. Isoa laivaa ei käännetä hetkessä, mutta kaupungin päätöksentekijöiden ja henkilöstön yhteisesti jaetun vision ja tekemisen kautta Jämsän kilpailukykyä ja vetovoimaa on mahdollista kasvattaa.

Jämsän kaupunki toteutti kesällä elinvoimakyselyn. Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden, yrittäjien sekä luottamushenkilöiden vastausten perusteella tärkeimmiksi elinvoiman panostuskohteiksi nousivat Himoksen kehittäminen, kaupunkikeskustan kehittäminen, palvelut yrityksille sekä lapsiperheiden palvelut. Nämä painopisteet huomioidaan myös elinvoimaohjelman valmistelussa unohtamatta kuitenkaan perusteollisuuden ja liikenteellisen saavutettavuuden merkitystä Jämsän vahvuuksina.

Lisätietoja: Marko Leppänen, toimitusjohtajan sijainen, p. 040 747 7719