Jämsän muuttovirtatutkimus – tulosten esittely valtuustoseminaarissa 5.11.

Jämsästä poismuutto on vuosittain 821 – 922 asukasta eli 3,7 – 4,2 % asukasluvusta. Samanaikaisesti Jämsään muutto on 656 – 752 asukasta eli 2,9 – 3,4 % asukasluvusta. Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan tietoa syistä, minkä takia Jämsästä muutetaan pois, sekä toisaalta motiiveista ja lähtökohdista, joiden perusteella Jämsään oltaisiin valmiita muuttamaan takaisin (paluumuuttajat).

Jotta autenttista tietoa saataisiin kaupungin päättäjille strategian toteuttamisen tueksi ja toimenpiteiden selvittämiseksi poismuuton hillitsemiseksi, tarvitaan tietoa motiiveista poismuuttoon ja tunnistaa Jämsän vahvuuksia tulomuuton vahvistamiseksi entisestään.

Muuttovirtatutkimuksen tekijäksi on valittu tarjouskilpailun perusteella Innolink Oy. Tutkimus on selvitysluonteinen toimeksianto, jossa analysoidaan saatavissa olevaa tilastoaineistoa kymmenestä vertailukunnasta, johon on aiemmin tehty vastaavanlainen tutkimus, lisäksi haastatellaan Jämsästä poismuuttaneita sekä Jämsään muuttaneita henkilöitä puhelimitse. Tutkimus toteutetaan syyskuun ja marraskuun välisenä aikana.

Työn etenemisaikataulu

  • Syys-lokakuun aikana tilastoaineistojen hankinta ja analysointi, haastattelut (120 Jämsästä poismuuttanutta ja 120 Jämsään muuttanutta)
  • VALTUUSTOSEMINAARI 5.11.2018 klo 16 – 17.30 Paikka: Sairaalan auditorio Välkky. Muuttovirtatutkimuksen tuloksia esitellään kaupunginvaltuutetuille, kaupungin johtoryhmälle, tulevaisuustyöryhmälle, muille kaupungin luottamushenkilöille sekä medialle.
  • HYÖDYNTÄMISTYÖPAJA 21.11. klo 13 – 17 Paikka: Hotelli Jämsä, Ämmäkabinetti. Kutsutaan valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupungin tulevaisuustyöryhmän jäsenet, kaupungin johtoryhmä. Tavoitteena muuttovirtatutkimuksen tulosten hyödyntäminen osana kaupungin strategiatyön toteuttamista

Muuttovirtatutkimuksen tuloksilla on tarkoitus ohjata elinvoimaan liittyviä toimenpiteitä, joilla Jämsästä poismuuttoa saataisiin hillittyä ja kaupungin vetovoimaa saataisiin lisättyä sisään muuton osalta. Muuttovirtatutkimus on osa Ilmo2-hankkeen toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan rakennemuutoksen haasteisiin.

Lisätietoja:
Jämsek Oy / Marko Leppänen, puh. 040 747 7719,
Innolink Oy / Mikko Leinonen, puh. 044 364 0193