Jämsän muuttovirtatutkimus on valmistunut

Jämsek teetti yhteistyössä Innolinkin kanssa muuttovirtatutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää monipuolisesti eri mittarein syyt tulomuuttoon ja lähtömuuttoon sekä kartoittaa Jämsän vetovoima-, työntövoima- ja pitovoimatekijät. Tutkimus perustuu 241 vastaukseen, joista 120 on Jämsään muuttaneiden ja 121 Jämsästä poismuuttaneiden vastauksia.

Tulomuuttajilla merkittävimmiksi syiksi muuttaa Jämsään olivat sukulaisten ja/tai ystävien asuminen kaupungissa tai sen lähistöllä, oman tai puolison työ-/opiskelupaikka ja kaupungin keskeinen sijainti.

Lähtömuuttajat kokivat suurimmiksi syiksi muuttaa pois Jämsästä lähestulkoon samat asiat kuin tulomuuttajat kokivat syiksi muuttaa Jämsään, mutta lisäksi pois muutettiin yksityisen palveluntarjonnan perässä.

Ratkaisevin syy muuttopäätökseen loppujen lopuksi oli sama sekä tulo- että lähtömuuttajilla: työpaikka. Lisäksi tulomuuttajia veti paljon puoleensa Jämsän edullinen asuminen.

Muuttovirtatutkimus toteutettiin osana Ilmo2-hanketta.

Lisätietoja:
Jämsek Oy / Ulla Haggrén p. 040 526 1393
Innolink Oy / Mikko Leinonen, puh. 044 364 0193