Jämsek hakee rahoitusta työnantajaverkoston rakentamiseen

Kiristynyt kilpailu osaajista näkyy Jämsän seudun työnantajilla. Osaajien rekrytointi takkuaa erityisesti metalli- hoiva- ja kuljetusalalla sekä teollisuuden työnjohtotehtävissä, mistä seuraa väistämättä tuotantokapeikkoja alueella toimiville yrityksille ja julkisille työnantajille. Riittämättömän tarjonnan lisäksi osaajien rekrytointia vaikeuttaa se, että mahdolliselle puolisolle ei löydy työpaikkaa saman työnantajan palveluksesta tai muiden työnantajien avoimen ilmoittelun piirissä olevista tehtävistä.

Jämsek Oy hakee maakunnan kehittämisrahoitusta Osaava Jämsä -hankkeelle, jonka tavoitteena on:

  • Rakentaa työnantajien yhteistyöverkosto
  • Testata ja ottaa käyttöön uusia työnantajaverkoston yhteisiä osaavan työvoiman välitysmekanismeja ja rekrytointikanavia
  • Vaikuttaa myönteisesti paikkakunta-/työnantaja- ja oppilaitosmielikuvaan, jonka avulla Jämsään työhön tai opiskelemaan hakemisen kynnys madaltuu ja Jämsä nähdään mahdollisuuksien mansikkapaikkana.
  • Välittää tietoa työnantajien koulutus- ja rekrytointitarpeista koulutusorganisaatioille, TE-toimistolle ja muille mahdollisille palveluntuottajille.

Jämsän kaupunki on myöntänyt hankkeelle rahoittamiseksi tarvittavan kuntarahoituksen ja maakunnan kehittämisrahoitushakemus on jätetty Keski-Suomen liitolle 30.4.2019 päättyvään hakuun.

Seuraa hankkeen etenemistä Osaava Jämsä hankkeen sivulta >> 

Lisätietoja: Anna-Liisa Juurinen