Jämsek toteuttaa muuttovirtatutkimuksen

Jämsästä poismuutto on vuosittain 821 – 922 asukasta eli 3,7 – 4,2 % asukasluvusta. Samanaikaisesti Jämsään muutto on 656 – 752 asukasta eli 2,9 – 3,4 % asukasluvusta. Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan tietoa syistä, minkä takia Jämsästä muutetaan pois, sekä toisaalta motiiveista ja lähtökohdista, joiden perusteella Jämsään oltaisiin valmiita muuttamaan takaisin (paluumuuttajat). Jotta autenttista tietoa saataisiin kaupungin päättäjille strategian toteuttamisen tueksi ja oikeanlaisten toimenpiteiden selvittämiseksi, tarvitaan tutkimuksellista tietoa niiltä ihmisiltä, jotka ovat tehneet valinnan muuttaa pois Jämsästä. Tutkimuksen tuloksilla on tarkoitus ohjata elinvoimaan liittyviä toimenpiteitä, joilla Jämsä saataisiin houkuttelevaksi kaupungiksi sisään muuton osalta, verrattuna vastaavassa asemassa oleviin maakuntien kakkosseutukuntiin. Tunnistettava trendi on, että ihmiset muuttavat työpaikan tai opiskelun perässä kasvukeskuksiin, mutta sellainen tieto puuttuu, voidaanko poismuuttoa hidastaa tai estää poliittisten päätösten perusteella valituilla toimenpiteillä.

Muuttovirtatutkimuksessa on tarkoitus haastatella puhelimitse Jämsästä poismuuttaneita ihmisiä. Tutkimus toteutetaan Ilmo2-hankkeen rahoituksella syksyllä.