Jämsekin vuosikertomus 2019

Tapahtumarikas vuosi on ollut monipuolista työtä monen alkavan ja toimivan yrityksen neuvonta- ja kasvu- ja kehittämispalvelujen parissa  sekä Jämsän alueen edunvalvontaa ja verkostotyötä. Hankkeet ovat tuoneet kehittämiseen lisäresurssia ja ne ovat olleet vahvasti yrityslähtöisiä. Uutena yhteistyökumppanuutena käynnistyi Osaava Jämsä –hanke. Mielenkiintoinen kokonaisuus on ollut kansainvälisten koulutusmatkailupakettien kehittäminen Jämsän kaupungin sivistystoimen sekä yritysten kanssa. Korkeakoulutuksen yhteistyö toi uusia opintokokonaisuuksia Jämsään ja Keski-Suomen kasvupolku ja yrityskummitoiminta tarjosivat seudun yrityksille liiketoiminnan sparrausta. Kansainväliset matkailuhankkeet sekä hyvinvointialan yritysten osaamiseen keskittynyt hanke jatkuivat.

Vuosi 2019 oli myös valmistautumista tulevaan organisaatiomuutokseen. Kehittämisyhtiö Jämsek Oy:n toiminnot siirretään ja uudelleen järjestellään Jämsän kaupungin elinvoimatoimialalle sekä konsernihallintoon perustettavaan matkailu-, markkinointi- ja viestintäyksikköön. Jämsek yhtiönä jää kuluvan vuoden lopussa lepäämään toistaiseksi.

Monenlaista yritystarinaa ja kehittämisen kokonaisuutta on Jämsek Oy:n historiassa toteutettu, kaikki arvokkaita elinvoiman kehittämisen, oppimisen ja kokemuksen näkökulmasta. Sitä ammennamme rakennusaineeksi elinvoiman kehittämistyössä jatkossa, yhdistäen uutta ja tulevaa sekä jo hyväksi koettua.

Ulla Haggrén

Lue tästä >> Vuosikertomus 2019