Kehittämispalvelut kasvun edistäjinä

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville pk-yrityksille liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä työllistämiseen. Palveluina ovat kehittämiskartoitus, analyysi, konsultoinnit sekä koulutus. Kehittämiskartoitus on maksuton. Siinä käydään läpi yritystoiminnan osa-alueet joihin kaivataan asiantuntija-apua. Yrityksen liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelman teko yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa maksaa yritykselle tuettuna 220 € +alv/pv. Varsinaiseen kehittämiseen on tarjolla konsultointipalveluja eri osa-alueista: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Hinta on yritykselle tuettuna 300 € + alv/pv. Yritys voi käyttää palveluja yhteensä 1-15 päivää kolmen vuoden aikana. Pk-yritysten avainhenkilöiden koulutuksen teemoina voivat olla kasvun, talouden ja tuottavuuden sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Yritysten kehittämispalvelut on tehokas keino lähteä kehittämään yritystä pitkäjänteisesti. Lisätietoja: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Uudet rahoitusmahdollisuudet

ELY-keskuksen yritysrahoituksen tavoitteena on edistää alueen kehittymistä sekä lisätä maaseudun elinvoimaisuutta. Rahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin hankkeisiin. Keski-Suomen rahoituslinjausten mukaisesti avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen. Keski-Suomessa erityisiä painopistealoja rahoituksessa ovat digi-, osaamis- ja biotalous sekä INKA- ohjelman teemojen (mm. kyberturvallisuus) kautta syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistäminen.

Maaseudun kehittämislaki tuli voimaan syyskuussa. Yritysten investointituki Euroopan maaseuturahastosta suunnataan maaseutualueella toimiville pienille alle 50 hlöä työllistäville pk-yrityksille. Rahoitushaku on ollut katkolla ja hakukriteereiden sekä hakujärjestelmän odotetaan selkiytyvän alkuvuodesta 2015. Jämsässä on suunnitteilla useita hankkeita, joiden odotetaan sopivan Manner-Suomen maaseutuohjelman ja sen alueellisen osion painotuksiin. Paikallisena yhteistyökumppanina on Vesuri-ryhmä ry. Jämsekin yrityspalvelut auttaa rahoituksen haussa siinä vaiheessa, kun järjestelmä avautuu vuonna 2015. Tarkentuvasta ajankohdasta ja ohjelmien rahoituslinjauksista tiedotetaan erikseen.

Pienten yritysten avustusprosentit investointeihin ovat maksimissaan 20 %. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntämisestä päättää Keski-Suomen ELY-keskus. Jämsek auttaa yrityksiä kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja rahoituksen hakemisessa.

Lisätietoja: yrityspalvelupäälliköt Marko Leppänen, puh. 040 747 7719 tai Joonas Nurminen, puh. 040 778 9512