Keskustelutilaisuus IT-alan täydennyskoulutuksista Jämsekissä 17.4.

Kiinnostaako virtuaalinen suunnittelu tai muu ohjelmistoalan täydennyskoulutus? Tule ke 17.4. klo 14 – 15 Jämsekiin kuuntelemaan ja keskustelemaan miten voit hyödyntää IT-alan täydennyskoulutuksia omassa liiketoiminnassasi.

Jamk on käynnistämässä ajankohtaisia IT-alan täydennyskoulutuksia (XR-osaaja koulutus 40 op sekä ohjelmistoalan diplomikoulutus 30 op) syksyllä 2019,  joihin haetaan huhti-toukokuun aikana osallistujia maakunnastamme. Lisäksi  käynnistyy kolme korkeakoulutetuille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta syksyllä 2019, joissa opiskelijat menevät  osaksi aikaa oppimaan ja tekemään töitä yrityksiin.

Petri Liukkonen JAMKilta tulee kertomaan 17.4. klo 14 – 15 tarkemmin käynnistyvistä koulutuksista ja niiden tuottamasta osaamispääomasta sekä kuulemaan millaisia jatkuvan oppimisen tarpeita/toiveita teillä on esittää ammattikorkeakoulun suuntaan yritysten kehittymisen näkökulmasta.

JAMKin toteuttamasta XR-kehittäjä koulutuksesta löytyy tietoa osoitteesta: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Liiketalousala/highway-2-code/

Highway to Code-koulutukset ovat korkeakoulutasoisia, ilmaisia ja kestoltaan 6 kuukautta. Haku ensimmäiseen, syyskuussa 2019 alkavaan koulutukseen 15.4. – 2.6. tapahtuu verkkosivun kautta:  www.h2c.fi

Koulutusten tarjoajina ovat  JAMK, Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK ja Turun AMK. Opiskelija hakeutuu opiskelemaan sen ammattikorkeakoulun suuntautumisvaihtoehtoon, joka näyttää oman uran kannalta mielenkiintoisimmalta. Tarkoitus on, että opiskelija opiskelee valitsemansa ammattikorkeakoulun tarjoamia opintoja, mutta opiskelijan on mahdollista valita kursseja myös muista ammattikorkeakouluista.

Elokuussa käynnistyvä täydennyskoulutus työttömille tai työttömyysuhan alla oleville on myös haussa: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Liiketalousala/te-koulutus-teknologia/

Lisätietoja koulutusten sisällöistä: Petri Liukkonen, Puhelin: +358 503429084, S-posti: petri.liukkonen@jamk.fi