Kehittämisiltapäivä kiinteistön omistajille ja yrittäjille

Kiinteistön omistajille ja yrittäjille pidettiin yhteinen kehittämisiltapäivä 28.11.2019 Ruotsulan Hovissa. Jämsek teki syksyllä toimitilojen kehittämiskyselyn, jonka yhteenvetoa käytiin tilaisuudessa läpi. Lisäksi kiinteistön omistajien ja yritysten kanssa ideoitiin yhteisiä toimintatapoja, joilla voitaisiin saada uusia vuokralaisia Jämsän keskustan tiloihin. Keskustelussa nousi muutamia ideoita esille, joiden pohjalta kokoontumisia ja ideointia jatketaan helmikuussa. Ainakin yhteistä toimitilapäivää pohditaan sekä toimistohotellia etätyön tekemiseen, myös myyntikirjeiden/markkinointimateriaalien parantamiselle (tilojen kuvat, tekstikuvaus, tilojen varustelutaso jne.) voisi olla tarvetta. Tavoitteena on saada yhteistä toimintaa keväälle 2020.

Toimitilakyselyssä nousivat esiin tilojen vuokrahinnat ja tilojen koot. Vastauksia toimitilojen laadullisista ominaisuuksista sai kyselyssä antaa vapaasti. Useimmiten mainittu laatuvaatimus oli hyvä ilmastointi. Siisteys ja valoisuus / hyvä valaistus oli seuraavaksi eniten kaivattu ominaisuus. Hyvä äänieristys, esteettömyys sekä hyvä sijainti olivat myös merkityksellisiä ominaisuuksia toimitilalle. Hyviä nettiyhteyksiä arvostettiin myös. Muita esiinnostettuja asioita olivat sosiaalitilat, tilojen muunneltavuus ja toivomus näyteikkunasta.

Kyselyssä tiedusteltiin yritysten mahdollisia toimitiloihin tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tarpeita. Useammassa vastauksessa toivottiin liiketilojen ja teollisuustilojen helppoa löydettävyyttä hintatietoineen samasta paikasta. Eräässä vastauksessa esitetiin toive työtilasta, jossa on hyvä nettiyhteys ja jota voi vuokrata tunti- tai päiväperusteisesti sekä pienessä koossa (yhdelle hengelle) tai ryhmän kokoontumiseen. Kyselyn raporttiin voit tutustua tästä: Toimitilojen kehittämiskysely

Lisätietoja: Joonas Nurminen, p. 040 778 9512