Korkeakoulutuksen esittelytilaisuus

Aika:              torstaina 29.11. klo 17 – 19

Paikka:          Jämsän lukion monitoimitila (Kelhänkatu 8, 2. kerros, JÄMSÄ).

Ohjelma:       Tilaisuudessa esitellään tulevaisuudentutkimuksen (25 op) opintokokonaisuus, kasvatustieteen (25 op) perusopinnot, sekä tulevien vuosien opintotarjontaa.

Lisätietoja kevätlukukaudella käynnistyvistä opinnoista:

Tulevaisuudentutkimus on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opintoja, jotka toteutetaan monimuoto-opintoina ajalla 7.1.-31.12.2019. Opintojen paikallisena järjestäjänä toimii Jyväskylän kesäyliopisto. Keväällä 2019 opiskelun tukena toimii paikallisen tutorin vetämä opintoryhmä, joka kokoontuu Jämsässä. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä, mutta tulevaisuudentutkimuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja. Toteutus käynnistyy Jämsässä, jos 10 opiskelijaa ilmoittautuu lähiopintojaksoille.

  • Kenelle opinnot sopivat: Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.
  • Miten ilmoittaudun: Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa: https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/30000/300291/352350
  • Mitä opiskelu maksaa: 250 € (Turun yliopiston opintomaksu) + 160 € (kesäyliopiston opintomaksu)
  • Mistä saan lisätietoja: http://www.jamsa.fi/palvelut/kasvatus-ja-koulutus/korkeakouluopinnot#Tulevaisuudentutkimuksen

Kasvatustieteen 25 opintopisteen perusopinnot käynnistyvät Jämsässä, jos 15 opiskelijaa ilmoittautuu mukaan. Jämsään ryhmänohjaajaksi on tulossa opiskelijoiden oppimisesta kiinnostunut yliopistonopettaja Minna Oikari Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kasvatustieteen opetuksesta yliopistolla. Ohjelmaan tullaan sisällyttämään jämsäläisten kasvatusalan ammattilaisten alustuksia opiskeltaviin teemoihin.