Yksinyrittäjän toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron suuruista valtionavustusta. Jämsässä hakemus jätetään Jämsekille valmisteltavaksi, päätöksen tuen myöntämisestä tekee Jämsän kaupunki.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetusta valtionavustuksesta. Avustus on tarkoitettu päätoimiselle yrittäjälle yritysmuodosta riippumatta, sekä myös kevytyrittäjälle, joka työllistää itsensä.

Yksinyrittäjän kriteerit

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Mikäli yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta eivätkä näin ollen ole oikeutettuja yksinyrittäjätukeen.

Tuen saamisen edellytykset

  • Yrittäjä on YEL-rekisterissä tai yrittäjä voi esittää vähintään 20.000 euron vuosittaisen yrittäjätulon. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20.000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto on merkittävästi heikentynyt koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.
  • Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
  • Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
  • Lisätietoja hakukriteetereistä löytyy TEM:n sivuilta >>
    tai liitteessä Perusteet Työ- ja elinkeinoministeriö

Huom! Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä olevien tietojen mukaan.

Hakemuksen jättäminen

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella.

HAE TUKEA TÄSTÄ

Hakemuksen jättäminen sähköisenä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, jotta voimme tehdä päätöksen nopeasti ja sujuvasti. Hakemukseen tulee liittää viimeisin tilinpäätös tai viimeisin veroilmoitus sekä jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020. Hakijalta pyydetään myös selvitys, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toiminnan vakauttamiseksi.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen kirjepostina liitteineen osoitteella Jämsek Oy, Yksinyrittäjän tukihakemus, Seppolantie 5, 42100 Jämsä. Voit tuoda hakemuksen myös suoraan Jämsekin postilaatikkoon (ulko-oven vieressä vasemmalla). Paperisia hakulomakkeita voit tulostaa tästä linkistä tai hakea Jämsekin toimiston oven edestä (käytävältä rakennuksen 2. kerroksesta).

Päätöksenteko

Jämsek Oy vastaanottaa hakemuksen, antaa siihen oman lausuntonsa ja toimittaa hakemuksen Jämsän kaupungille päätöksentekoa varten.

Myönteisen päätöksen saaneelle yksinyrittäjälle maksetaan 2000 euron avustus lomakkeessa esitetylle tilille.

Lisätietoja

Jämsek Oy neuvoo ongelmatilanteissa. Ota rohkeasti yhteyttä meihin:
Yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen, marko.leppanen@jamsek.fi, 040 747 7719
Yrityspalvelupäällikkö Joonas Nurminen, joonas.nurminen@jamsek.fi, 040 778 9512
Toimitusjohtaja Ulla Haggrén, ulla.haggren@jamsek.fi, 040 526 1393