Kustannustuki haettavissa 7.7. alkaen

Kustannustuki

Yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi. Kohdentuu eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin

Kustannustuki on lakiesityksen mukaan tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät lakiesityksen ehdot:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä.
  • Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon vertailuajankohta on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailuajankohdan liikevaihto on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.
  • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
  • Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa
  • Tuki on määräaikainen, ja sen voi saada kahdelta kuukaudelta
  • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.
  • Yritykset hakevat kustannustukea sähköisesti Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmin hakuprosessista

LUE LISÄÄ AJANKOHTAISTA TIETOA KUSTANNUSTUESTA:

https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta/#0d5f3f42

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta

Tukea haetaan Valtionkonttorista

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#5120e3a7