Kysely 3D-tulostuksen tilanteesta Keski-Suomessa

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnalla on käynnissä 3D-tulostusta käsittelevä Opti3D-hanke, jonka tarkoitus on tukea 3D-tulostuksen suurempaa hyödyntämistä eri alojen yrityksissä ja etsiä keinoja, joilla yritykset voisivat kehittää toimintaansa 3D-tulostuksen avulla. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa 3D-tulostuksen hyödyntämisen tilannetta Keski-Suomessa. Kyselyyn toivotaan vastauksia 3D-tulostuspalveluja käyttäviltä tai niistä kiinnostuneilta yrityksiltä, jotta alan tilanteesta ja soveltamisesta Keski-Suomessa saadaan kattava kokonaiskuva hankkeen käyttöön sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie n. 10 minuuttia, ja vastaukset säilytetään luottamuksellisesti hankkeen ajan.

 Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa Keski-Suomen yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä edistävään tutkimukseen ja halutessasi saada ohjausta yrityksesi toiminnan kehittämiseksi. Lisätietoa Opti3D-hankkeesta saat osoitteesta https://bit.ly/2O04sNe.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://bit.ly/2MPRTHu