Muuttovirtatutkimus – mitä sinä haluaisit kysyä?

Auta meitä löytämään oikeat kysymykset muuttovirtatutkimukseen  

Jämsän kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan tietoa syistä, minkä takia Jämsästä muutetaan pois, sekä tietoa motiiveista ja lähtökohdista, joiden perusteella Jämsään oltaisiin valmiita muuttamaan takaisin (paluumuuttajat). Tärkeää on myös tunnistaa Jämsän vahvuudet, tätä tietoa tarvitaan Jämsään muuttaneilta ihmisiltä.

Jämsek kilpailuttaa syksyllä Jämsän muuttovirtatutkimuksen. Tutkimus toteutetaan osana rakennemuutoksen helpottamiseen tähtäävää Ilmo2-hanketta.

Muuttovirtatutkimukseen on tarkoitus sisällyttää sekä tilastollista analyysiä, että sitä täydentävää haastattelu- tai kyselytutkimustietoa jossa kohderyhmänä on sekä poismuuttaneita että Jämsään muuttaneita ihmisiä.

Mitä Sinä haluaisit kysyä Jämsästä poismuuttaneelta tai Jämsään äskettäin muuttaneelta ihmiseltä?

Kirjoita vapaamuotoiset kysymyksesi linkissä olevaan lomakkeeseen ja lähetä lomake meille syyskuun 7. päivään mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/E5855503A2738C51.par

Käytämme meille lähetettyjä kysymyksiä muuttovirtatutkimuksen kysymyslomakkeen suunnittelussa syksyllä valittavan tutkimuksen tekijän kanssa. Lisätietoja: Jämsek Oy, Marko Leppänen, marko.leppanen@jamsek.fi

Kiitos panoksestasi yhteiseen kehittämiseen!

 Jämsek Oy

Jämsän kaupunki