Opiskele psykologiaa, liiketaloutta tai teologiaa Jämsässä

Korkeakouluopintoja tarjolla ilta- ja viikonloppuopintoina lukuvuonna 2019-2020 Jämsän Kristillisessä Kansanopistossa!

Lukuvuoden aikana voit suorittaa iltaopintoina:

  • Taloushallinnon ja markkinoinnin opinnot JAMKin opetussuunnitelman mukaan (avoin amk, 30 op.)
  • Psykologian perusopinnot JYU:n opetussuunnitelman mukaan (avoin yo, 25 op.)

Lukuvuoden aikana voit suorittaa viikonloppuopintoina seuraavia Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintoja:

  • Yleisen teologian perusopinnot 25 op
  • Yleisen teologian aineopinnot 35 op
  • Raamatun heprean perusteet 1 ja 2, 10 op.
  • Raamatun kreikan perusteet 1 ja 2, 10 op.

Lisätietoja opiston nettisivulta jamsanopisto.fi sekä korkeakouluopintojen vastuuopettajalta:

Rehtori, TT Jukka Palola Sähköposti: jukka.palola(at)jamsanopisto.fi Puhelin: 040 153 8011

Korkeakouluopintojen mainos