Osaava Jämsä –hankkeen projektivastaavaksi Petteri Koskinen. Hanke käynnistyy 1.8.2019

Työelämän osaamistarpeet ovat muuttumassa ja kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään entisestään. Muuttoliike maakuntakeskuksiin heijastuu mm. Jämsän työmarkkinoihin siten, että pienempien kaupunkien yritysten on vaikeampi rekrytoida osaajia, verrattuna suurten kaupunkien yrityksiin, joissa on enemmän työvoimaa ja työpaikkoja tarjolla samaan aikaan. Kuitenkin esim. hoiva-, metalli- ja kuljetusalalla on pulaa osaavasta työvoimasta kaikkialla.

Jämsek on saanut rahoituksen Keski-Suomen liitolta sekä Jämsän kaupungilta 10 kuukautta kestävään Osaava Jämsä -hankkeeseen. Hankkeen taustalla on Jämsän työssäkäyntialueen korkea työttömyysaste, työmarkkinoiden elpymisen laantuminen ja työmarkkinoiden kohtaantoon liittyvät haasteet.

Osaava Jämsä –hankkeessa rakennetaan työnantajien yhteistyöverkosto. Tarkoituksena on testata ja ottaa käyttöön uusia osaavan työvoiman välitysmekanismeja ja rekrytointikanavia sekä tuottaa tietoa työnantajien tulevaisuuden osaamistarpeista ja välittää tietoa tarvittavasta koulutuksesta TE-toimistolle ja koulutuksenjärjestäjille. Hankkeessa haetaan ratkaisua myös siihen, että Jämsään palkattavan henkilön puoliso saisi työtä samalta paikkakunnalta tai sopivan työssäkäyntialueen sisältä. Hankkeessa tutkitaan etätyömahdollisuudet ja keinot saada mahdolliset ”piilotyöpaikat” esiin. Hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti paikkakunta-/työnantaja- ja oppilaitosmielikuvaan.

Hankkeen kohderyhmää ovat Jämsän alueella toimivat työnantajat (yksityinen ja julkinen sektori), Jämsän kaupungin työllisyyspalvelut, Keski-Suomen TE-toimisto sekä Gradia Jämsä. Seurantaryhmään kutsutaan rahoittajan lisäksi Jämsän kaupungin työllisyyspalvelujen, Keski-Suomen TE-toimiston ja Gradia Jämsän edustajat sekä yksityisen työnantajan edustajia.

Hankkeen projektivastaavaksi on valittu tradenomi Petteri Koskinen Jämsästä. Petteri Koskinen on syntyperäinen jämsäläinen, mutta myös paluumuuttaja sekä työpaikkapendelöijä. Koulutukseltaan hän on Jyväskylän Tiimiakatemiasta valmistunut tradenomi, joka on mm. myynnin, markkinoinnin ja raportoinnin osaaja. Vapaa-aikanaan hän on aktiivinen Jämsän hienojen luontoliikuntapaikkojen käyttäjä suunnistuksen ja polkujuoksun merkeissä.

Projektivastaavan työkenttää on yritysten ja sidosryhmien kontaktointi sekä hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen. Projektivastaava aloittaa työssään 1.8.2019.

Lisätietoja toimitusjohtaja Ulla Haggrén, puh. 040 526 1393