Osaava Jämsä -hankkeen tuloksia ja jatkoa

Lehdistötiedote 29.5.2020

Yrittäjiltä tulleen palautteen perusteella Jämsek valmisteli Osaava Jämsä -kehittämishankkeen. Hanke sai Keski-Suomen liitolta 50 % rahoituksen. Hankkeen vetäjäksi rekrytoitiin jämsäläinen Petteri Koskinen, ja toimenpiteet käynnistettiin elokuussa 2019.  Hankkeen tavoitteina ovat olleet työnantajaverkoston rakentaminen, myönteinen vaikuttaminen paikkakunta- ja työnantajamielikuvaan, tiedonvälittäjänä toimiminen työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden välillä sekä uusien työvoiman välitysmekanismien ja rekrytointikanavien testaaminen. Hanke päättyy 31.5.2020.

Hankkeen aikana on tavattu 30 työnantajaa, joista tiiveintä yhteistyötä on tehty SOTE-työnantajien kesken. Töihin Jämsään –teemalla osallistuttiin tammikuussa myös Rekry2020 –messuille yhdessä DuPontin, Jämsän kaupungin, Patrian ja UPM:n kanssa. Niin ikään tammikuussa järjestetty Tekijät kohtaavat –rekrytointitapahtuma keräsi 30 näytteilleasettajaa ja 300-400 kävijää Jokivarren puukoululle.

Mielikuvien kehittämistä hankkeessa tehtiin mm. Invest in Jämsä -nettisivujen sisältöjä kehittämällä. Invest in Jämsä -sivuston sisältöjä laajennettiin siten, että sivuille koottiin tietoa myös teemoista ’Töihin Jämsään’ ja ’Asumaan Jämsään’. Lisäksi hankkeen aikana aloitettiin jämsäläisistä työnantajista tehtävien työnantaja-esittelyjen, ns. työnantajakorttien, toteuttaminen. Valmiit työnantajakortit löytyvät Invest in Jämsä –sivustolta.

Kevään ajan vallinneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös hankkeen loppuvaiheen toteutukseen, eikä kaikkia toimenpiteitä pystytty viemään maaliin suunnitellusti. Kokonaisuudessaan hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

”Tiivistettynä voi todeta, että myös osaajien houkuttelussa mielikuvat Jämsästä ovat keskeisessä roolissa ja jokainen jämsäläinen on vastuussa tuon mielikuvan rakentumisesta. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä työnantajien ja paikallisten oppilaitosten välillä, jotta täällä asuville ja opiskeleville nuorille syntyy hyvä mielikuva jämsäläisistä työmahdollisuuksista. Meillä on kaikki edellytykset menestyä kiristyvässä kilpailussa myös tulevaisuudessa. Meidän pitää vain uskoa siihen ja tehdä töitä menestyksen eteen. Tarvitaan yksituumaisuutta” toteaa Petteri Koskinen.

”Osaava Jämsä –hankkeen yrityspalaute on ollut erittäin positiivista ja selkeä verkoston viesti on ollut, että työvoiman saatavuuteen sekä rekrytointiyhteistyöhön on tarvetta jatkossakin. Teimme Korona-rahoitushakemuksen ja olemme erittäin iloisia siitä, että Keski-Suomen liitto myönsi rahoituksen Jämsän kaupungille. Uudessa hankkeessa yhdistämme yritysneuvonnan kehittämisprosesseja sekä Osaava Jämsä –hankkeen jatkotoimenpiteitä 1.6.2020 alkaen”, kertoo Jämsekin toimitusjohtaja Ulla Haggrén.

Lisätietoja:

Petteri Koskinen
projektikoordinaattori, Osaava Jämsä -hanke
040 184 2276
petteri.koskinen@jamsek.fi

Ulla Haggrén
toimitusjohtaja, Jämsek Oy
Puh. 040 526 1393
ulla.haggren@jamsek.fi