Maksuttomat tarinapajat: erotu tarinallistamalla

Tänä päivänä samistelu ei kannata. Tarinallistaminen eli palvelun muotoilu tarinaksi auttaa luomaan kokonaisvaltaisia persoonallisia, erilaisia ja koukuttavia asiakaskokemuksia. Tarinan avulla erotumme. Tarinallistamisesta on hyötyä kaikille aloille.

Digijohtajaksi-hanke järjestää yhteistyössä Jämsek Oy:n kanssa kaksiosaisen tarinapaja- koulutuksen 6.2 ja 7.3.2019. Tarinapaja on tarkoitettu keskisuomalaisille PK – yrityksille

Aika: 6.2. klo 15.00 – 19.00 ja 7.3. klo 12.30- 16.30

Paikka: Ruotsulan hovi, Turkinkyläntie 74, JÄMSÄ

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://www.lyyti.in/tarinapajajamsa 

Max osallistujamäärä 20 henkeä

Tutustu esitteeseen tästä: Tarinapajat esite 2019

  • Ensimmäisessä tarinapajassa jokainen pääsee työstämään oman yrityksensä ydintarinaa STOORIPUU-menetelmän avulla. Etsitään oman yrityksen punaista lankaa.
  • Toisessa pajassa keskitytään siihen, miten yrityksen ydintarinaa hyödynnetään palvelumuotoilussa tarinaksi. Tarinan juoni kuljettaa asiakasta kontaktipisteestä toiseen ja näin palvelupolusta syntyy asiakasta innostava ja sitouttava TARINAPOLKU.

Tarinapajojen tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa oman yrityksensä ydintarinan elementit, ymmärtää tarinallistamisessa käytettävät erilaiset kerronnan keinot sekä oppii havainnoimaan asiakkaan palvelupolkua tarinan muodossa. Osallistuja oppii miten hyödyntää tarinallistamisen keinoja palvelupolun eri vaiheissa syy-seuraus-suhteiden luomiseen, asiakkaan kuljettamiseen tilanteesta toiseen ja asiakaskokemuksen elämyksellistämiseen. Koulutuspäivän jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään työkaluja omassa työssään ja jatkamaan prosessia itsenäisesti.

Tarinapajojen kouluttajana toimii tarinallistaja, Tarinakone yrittäjä,  Anne Kalliomäki. Anne on tarinallistamisen paras asiantuntija Suomessa.  Annen kehittämät menetelmät ovat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ja ratkaisevat erinomaisesti niitä haasteita, joita yrityksillä tänä päivänä on. Tarinallistaminen on tämän päivän parasta viestintää, markkinointia ja myyntiä. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat tuottaa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia. Anne on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka”. (Talentum 2014). Kirja palkittiin Hopeasulka-palkinnolla 2015.

Lisätietoja:

Hannele Haapio, hannele.m.haapio@jyu.fi, 040 –555 3376