Keski-Suomen ELY-keskus myönsi Jämsek Oy:lle rahoituksen luonto-, kalastus- ja erityisryhmämatkailun aktivointihankkeen (ERIKA-hanke) toteuttamiseen. Aloite hankkeeseen tuli Suinulan kylän aktiivisilta yrittäjiltä, mutta hankkeen toiminta-alue oli koko Jämsä lähialueineen. Hankkeen toiminta-aika oli 30.11.2016 – 30.6.2017.

Aktivointihanke on napakka muutaman kuukauden ponnistus, jonka aikana aktivoidaan luonto-, kalastus- ja erityisryhmämatkailualan palveluketjuun kuuluvia yrityksiä ja kartoitetaan ne toimijat, joilla on kiinnostusta tuottaa palveluja matkailijoille sekä muille asiakkaille. Hankkeen toiminta ei rajoitu tiukasti matkailun toimialaan, vaan esimerkiksi kahvilatoiminta, pitopalvelut, kuljetuspalvelut, kalastusalueen hallinta, jne. ovat selkeästi sellaisia asioita, jotka ovat osa palveluketjua.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää ainakin yksi yritysten tarpeiden pohjalta valmisteltu yritysryhmähanke, jonka keskeisiä sisältöjä ovat tuotekehitykseen, palvelumuotoiluun ja asiakkuuksiin liittyvä liiketoiminnan kehittäminen. Erikan jatkohankkeena on valmisteltu #himosjämsä -hanketta, jonka keskeinen tavoite on uusille asiakasryhmien ja kohdemaiden haarukointi ja houkuttelu Himoksen ja Jämsän matkailuyritysten asiakkaiksi.

Lisätietoja:

ERIKA-hanke, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen, p. 040 – 747 7736.