Hyvää yhdessä -hanke

Sote-palvelujen tuottaminen on muutoksessa. Mitä erilaisia palveluntuottamisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pienyrityksille on soten nykytilassa ja tulevaisuudessa?

Muuttuvan sote-toimintaympäristön tuomat haasteet mikro- ja pienyrityksille on tunnistettava ja luotava näihin ratkaisumalleja ennakoivasti. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää myös osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia osaamistarpeita.

Helmikuussa 2019 alkaneen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvää yhdessä -hankkeen tavoite on parantaa maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä muuttuvassa sosiaali-terveysalan toimintakentässä. Hanke edistää yritysten välistä verkostoitumista yrittäjien osaamisen kehittämisen sekä toimintaympäristön tarpeiden pohjalta. Samalla syntyy uusia markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia.

Hanke auttaa maaseudun hyvinvointialan yrityksiä oman osaamisensa tunnistamisessa ja kehittämisessä. Kaikille mukaan lähteville hyvinvointiyrityksille tehdään osaamistarpeiden tunnistus yrityskohtaisena haastatteluna ja sen pohjalta suunnitelma osaamisen kehittämiseen. Alueittain koottavissa hyvinvointiyrittäjien yhteistyöverkostoissa lisätään ammatillista ja liiketoiminnallista osaamista sekä pohditaan uusia yhteistyömuotoja samalla vuoropuhelua ja vertaistukea tarjoten. Hankkeessa mukanaolo on yrityksille maksutonta ja edellyttää ainoastaan ajallista panostusta oman yrityksen laadullisen toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen neljä kohdealuetta ovat 1) Joutsa, Luhanka, Toivakka 2) Keuruu, Multia, Petäjävesi 3) Muurame ja 4) Jämsä. Oman alueesi toiminnan alkamisesta löydät tietoa hankkeen Facebook- ja verkkosivuilta.

KAIKKI HYVINVOINTIPALVELUJA TUOTTAVAT YRITTÄJÄT, TERVETULOA MUKAAN!

www.facebook.com/hyvaayhdessa                  www.jamk.fi/hyvaayhdessa

 

Lisätietoja:        

Projektipäällikkö Ulla Teppo
JAMK Hyvinvointiyksikkö TKI
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
0503722779