Ilmo-hanke

Ilmo-hankeen tavoitteena oli synnyttää 200 uutta työpaikkaa varuskunnan lakkauttamisesta johtuvien työpaikkamenetysten tilalle. Hanketta rahoittivat Jämsän kaupunki (30 %) ja Keski-Suomen liitto/EAKR (70 %). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 370 000 €. Hanketta toteutti kehittämisyhtiö Jämsek Oy. Ilmo-hankkeen kesto oli 1.5.2012-31.8.2015.

Hankkeen avulla tuettiin paikallisten yritysten kehittymistä, tehtiin aktiivista yrityshankintaa uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi sekä tuotettiin uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi tarpeellisia selvityksiä. Hankkeen painopistealueina oli kehittää Jämsän alueella logistiikan palvelutoimintoja, lentoliiketoimintaa ja ilmailualan alihankintaa, raideliikennettä ja lisätä yritysten investointeja alueellamme.

Ilmo-hankkeeseen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen (1.1.-31.12.2013) markkinointipäällikkö Jorma Ranta, jonka tehtävänä oli erityisesti markkinoida Jämsää sijaintipaikkana muualla toimiville laajentumishaluisille kasvuyrityksille.

Vuoden 2014 alusta Ilmo-hanke  jatkui Jämsekin henkilöstön omana työnä.

Hankkeen ohjausryhmässä toimivat:

Arvaja Eija, Jämsän Yrityskiinteistöt Oy
Haggrén Ulla, Jämsek Oy
Jokinen Pasi, Ilmavoimien teknillinen koulu
Juurinen Anna-Liisa, Jämsän kaupunki
Lampinen Harri, Patria
Leppänen Marko, Jämsek Oy
Peräaho Pirjo, Keski-Suomen liitto
Pulkkinen Tuula, Jämsän TE – toimisto
Puranen Pekka, PJ Kiito Oy / Schenker Oy
Salminen Ilkka, Jämsän kaupunki

Ilmo-hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä:

2012

 • Hankintaillassa 14.11.2012  yrityksille esiteltiin Jämsän, Mänttä-Vilppulan, Keuruun ja Kuhmoisten teknisen toimen rakennusteknisiä hankintoja ja kiinteistönhuoltoa koskevia hankintoja. Tarkoituksena oli aktivoida paikallista yritystoimintaa saamaan tietoa naapurikaupunkien tulevista urakoista ja siten edistää työllistymistä yli kuntarajojen.
 • Infotilaisuus koulutus-, työllistymis- ja yrityksenperustamismahdollisuuksista Hallissa 4.12. puolustusvoimien ja muille alueella toimivien yritysten henkilöstölle.

2013

 • Tekijöille Töitä –rekrytilaisuus 14.2. Rekrytilaisuus pidettiin Vitikkala-Salissa. Tilaisuudessa kerrottiin avoimista työpaikoista, samoin kuin oppilaitosten, työvoimahallinnon, työllisyyden kuntakokeilun ja Jämsekin palvelutarjonnasta työllisyyden edistämiseksi.
 • Yrittävän ihmisen valinta -sijoittumispalveluesitteen suunnittelu ja toteutus helmi-maaliskuussa 2013
 • Osallistuminen Tampereen Logistiikkamessuille 17.-19.4.2013 omalla osastolla. Osastolla kerrottiin Jämsän tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista tänne sijoittuvalle yritykselle. Erityisesti tavoiteltiin logistiikka-alan palveluja tarjoavia yrityksiä.
 • Raideliikenteen tavarankuljetus -esiselvitys maalis-toukokuu 2013. Selvityksen tavoitteena oli saada uutta tietoa mahdollisuuksista tuoda Rauman satamasta tavaraa, jota voitaisiin purkaa Jämsässä ja siirtää maantiekuljetuksina eteenpäin. Selvityksen tuotti Ramboll Finland Oy.

2014

 • Selvitys kylmäalan logistiikkakeskuksen sijoittumismahdollisuuksista varuskuntaan. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia varuskunnan lentokonehallin sekä sotilaskodin rakennusten käyttötarkoituksen muutosta kylmä- ja pakastevarastointitilaksi.
 • VT 9/24 -risteysalueen kaupallisen, arkkitehtonisen ja toiminnallisen konseptin suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tuoda esiin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset uusien palvelujen syntymiseksi valtateiden ohikulkevalle liikenteelle sekä matkailijoille.
 • VT 9/24 -risteysalueen ideointitilaisuus keväällä 2014
 • 3D-kuvia risteysalueelta, varuskunnasta sekä Myllymäestä alueiden markkinointiin
 • Myllymäki II -yritysalueen esite
 • VT 9/24 -risteysalueen esite
 • Sijoittumishallin ja pienyrityshallin luonnoskuvat ja kustannuslaskenta Myllymäen uuden yritysalueen vauhdittamiseksi sekä arkkitehtoniset suunnitelmat
 • Jätevirtaselvitys Jämsänkoskelle suunnitteilla olevan biokaasulaitosinvestoinnin vauhdittamiseksi
 • Jämsän huopatehtaan käyttökartoitussuunnitelma pienyritystiloiksi. Rakennuksesta on tehty kuntoarvio, jota on käytetty pohjana alustavassa yritystilojen
 • Sijoittumismarkkinointimateriaalia on tuotettu FinnMETKO -messuja varten sekä muuhun sijoittumismarkkinointiin. FinnMETKO -messuilla markkinoitiin Myllymäen yritysaluetta sekä kontaktoitiin suoraan yrityksiä.
 • Siviili-ilmailun lentokonekoulutuksen mahdollisuuksista sijoittua Halliin on neuvoteltu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Patrian kanssa.
 • Logistiikkakeskussuunnitelma. Myllymäen uudelle alueelle tehtiin logistiikkakeskuksen alustavat arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvio.

2015

 • Rekry-tapahtuma 16.4. Paunun koululla
 • Kehittämistarvekartoitus kasvuyrityksille
 • Yrittämään ja asumaan Jämsään -esite (suomi, englanti)
 • Tarjouspyyntö messuosaston suunnittelusta ja toteutuksesta Alihankintamessuille
 • Sijoittumismarkkinointia, lehti-ilmoituksia ja artikkeleita mm. Yritysmaailma, Yrityssanomat, Kauppalehti
 • Tienvarsitaulu 9-tien varrelle

 


Ilmo-hankkeen toimenpiteet (pdf)