Kansainvälinen Himos -hanke

Tämän Jämsekin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on saada kiinalaisia matkailijoita Himokselle sekä vahvistaa Himoksen ja lähimaakuntien kansainvälistä matkailuliiketoimintaa. Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkosto, luodaan ja vahvistetaan kontaktit Kiinaan, tuotetaan markkinointimateriaalia, tehdään tuotteistamistyötä valituilla teemoilla sekä järjestetään 1-2 työpajaa tuotteistuksen ja asiakaskulttuurin näkökulmasta.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018-30.6.2019