Osaava Jämsä

Prosessi, jolla vahvistetaan Jämsän ja jämsäläisten työnantajien vetovoimaa

Hankkeen toteutusaika 1.6.2019-31.5.2020.

Hankkeelle oli määritelty neljä tavoitekokonaisuutta.

  • Rakentaa työnantajien yhteistyöverkosto.
  • Testata ja ottaa käyttöön uusia työnantajaverkoston yhteisiä osaavan työvoiman välitysmekanismeja ja rekrytointikanavia.
  • Vaikuttaa myönteisesti paikkakunta-, työnantaja- ja oppilaitosmielikuvaan, jonka avulla Jämsään työhön tai opiskelemaan hakemisen kynnys madaltuu ja Jämsä nähdään mahdollisuuksien mansikkapaikkana.
  • Välittää tietoa työnantajien koulutus- ja rekrytointitarpeista koulutusorganisaatioille, TE-toimistolle ja muille palveluntuottajille.

Lisäksi hankkeen aikana oli tarkoitus selvittää

  • Millaisella paikallisella konseptilla olisi perusteltua käynnistää etä- ja joustotyöntekijöitä palvelevan yhteisöllisen työtilan toiminta Jämsässä.
  • Onko perustettavalla työnantajaverkostolla työperäisen maahanmuuton tarpeita Jämsässä ja käynnistää tarpeen mukaan toimet työperäisten maahanmuuttajien rekrytoimiseksi jämsäläisiin työpaikkoihin.

Tarkemmat kuvauksen tavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteistä löytyy loppuraportista. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet saavat jatkoa. Keski-Suomen liitto on myöntänyt Jämsän kaupungille rahoituksen ’Yritysneuvonnan, Osaava Jämsä -hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä yritysprosessien kehittäminen’-hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 – 31.5.2021. Hankkeen tavoitteena on

  • Lisäresurssi neuvontapalveluun – Saada lisäresurssia yritysten korona neuvontaan sekä koronahakemusten käsittelyyn
  • Paikallisen kysynnän elvyttäminen – Koronatilanteen akuutin vaiheen helpottaessa tarjota yrityksille apua paikallisen palvelu- ja yritystarjonnan esille tuomiseen
  • Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen – Edistää työnantajien keskinäistä yhteistyötä ja näkyvyyttä ulospäin työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Etätyöosaamisen edistäminen – Tuottaa tietoa etätyötä helpottavista työkaluista ja ympäristöistä sekä tarvittaessa edistää yrittäjien halukkuutta ja osaamista etäratkaisuiden käyttöönotossa.

Osaava Jämsä -hankkeen rahoittajina toimivat Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen liitto.