Jämsek Oy on valmistellut  yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TE-hallinto, Gradia, Jämsän kaupunki, korkeakoulutuksen työrukkanen) Osaava Jämsä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on työnantajaverkoston rakentaminen, avainhenkilöiden rekrytointien tukeminen sekä työnantaja- ja työpaikkamielikuviin vaikuttaminen. 

Hankkeelle on tarvetta, sillä työelämän osaamistarpeet ovat muuttumassa ja kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään entisestään kaupungistumisen myötä. Kaupungistumisen vaikutukset työmarkkinoilla näkyvät erityisesti maaseudun pienyrityksissä, joiden on vaikea rekrytoida osaajia avaintehtäviin, mistä seuraa väistämättä tuotantokapeikkoja. Tietyillä aloilla (esim. hoiva-, metalli- ja kuljetusala) osaajapula on jatkuvaa maailmantalouden tilanteesta riippumatta. Osaajien rekrytointeihin vaikuttaa oleellisesti työpaikkaan ja paikkakuntaan liittyvä työnantaja-/ paikkakuntamielikuva, johon vaikuttaminen on yksi hankkeen tavoitteista.

Osaajien rekrytointia vaikeuttaa myös se, että mahdolliselle puolisolle ei löydy työpaikkaa saman työnantajan palveluksesta tai muiden työnantajien avoimen ilmoittelun piirissä olevista tehtävistä, eikä mahdollisista sopivista piilotyöpaikoista ole tietoa. Tähän on tarkoitus etsiä ratkaisuja hankkeen aikana perustettavan työnantajaverkoston keinoin.

Hanke tulee tuottamaan tietoa työnantajaverkoston osaamistarpeista, mutta ei tuota itse koulutus- tai kehittämispalveluja.  Koulutus- ja kehittämistarpeiden ratkaisemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien (mm. Gradia Jämsä, Jyväskylän avoimet korkeakoulut) sekä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa.

Jämsek Oy:n hallitus on käsitellyt hankkeen ja suhtautuu rahoituksen hakemiseen myönteisesti.  Jämsän kaupunginhallitus myönsi 8.4.2019 kokouksessaan hankkeelle tarvittavan kuntarahoituksen ja  maakunnan kehittämisrahoitushakemus on jätetty 30.4.2019 päättyvään hakuun.