Jämsek Oy on valmistellut  yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TE-hallinto, Gradia, Jämsän kaupunki, korkeakoulutuksen työrukkanen) Osaava Jämsä -hankkeen, jolle maakuntahallitus on 24.5.2019 myöntänyt 35 000 euron rahoituksen Keski-Suomen Kehittämisrahastosta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 70 000 euroa ja  tavoitteena on työnantajaverkoston rakentaminen, avainhenkilöiden rekrytointien tukeminen sekä työnantaja- ja työpaikkamielikuviin vaikuttaminen. Hankkeen projektivastaavaksi on valittu Petteri Koskinen. Hanke alkaa 1.8.2019.

Hankkeelle on tarvetta, sillä työelämän osaamistarpeet ovat muuttumassa ja kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään entisestään kaupungistumisen myötä. Kaupungistumisen vaikutukset työmarkkinoilla näkyvät erityisesti maaseudun pienyrityksissä, joiden on vaikea rekrytoida osaajia avaintehtäviin, mistä seuraa väistämättä tuotantokapeikkoja. Tietyillä aloilla (esim. hoiva-, metalli- ja kuljetusala) osaajapula on jatkuvaa maailmantalouden tilanteesta riippumatta. Osaajien rekrytointeihin vaikuttaa oleellisesti työpaikkaan ja paikkakuntaan liittyvä työnantaja-/ paikkakuntamielikuva, johon vaikuttaminen on yksi hankkeen tavoitteista.

Osaajien rekrytointia vaikeuttaa myös se, että mahdolliselle puolisolle ei löydy työpaikkaa saman työnantajan palveluksesta tai muiden työnantajien avoimen ilmoittelun piirissä olevista tehtävistä, eikä mahdollisista sopivista piilotyöpaikoista ole tietoa. Tähän on tarkoitus etsiä ratkaisuja hankkeen aikana perustettavan työnantajaverkoston keinoin.

Hanke tulee tuottamaan tietoa työnantajaverkoston osaamistarpeista, mutta ei tuota itse koulutus- tai kehittämispalveluja.  Koulutus- ja kehittämistarpeiden ratkaisemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien (mm. Gradia Jämsä, Jyväskylän avoimet korkeakoulut) sekä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat

1.      Rakentaa työnantajien yhteistyöverkosto.

2.      Testata ja ottaa käyttöön uusia työnantajaverkoston yhteisiä osaavan työvoiman välitysmekanismeja ja rekrytointikanavia.

3.      Vaikuttaa myönteisesti paikkakunta- / työnantaja- ja oppilaitosmielikuvaan, jonka avulla Jämsään työhön tai opiskelemaan hakemisen kynnys madaltuu ja Jämsä nähdään mahdollisuuksien mansikkapaikkana.

4.      Välittää tietoa työnantajien koulutus- ja rekrytointitarpeista koulutusorganisaatioille, TE-toimistolle ja muille palveluntuottajille.