Jämsek Oy:n toiminta siirtyy vuoden 2020 aikana osaksi kaupungin elinvoima- ja matkailu-, markkinointi- ja viestintätoimialoja.

Kehittämisyhtiö Jämsek Oy perustettiin vuonna 1994 Jämsän seudun kuntien yhteiseksi elinkeinoyhtiöksi. Yhtiön perustamisen taustalla oli yritysten toive elinkeino- ja matkailuyhtiöstä, Euroopan Unioniin liittymisen myötä uudet rahoitusmahdollisuudet ja niiden hakuprosessit sekä aluepoliittiset näkökulmat. Kehittämisyhtiön hallituksessa on toiminnan alusta asti ollut luonteva ja merkittävä rooli seudun teollisuuden ja pk-yritysten edustajilla.

Yhtiön toiminnan painopisteenä on ollut yritystoiminnan perustamiseen, yritysten sijoittumiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut. Lisäksi Jämsän seudun edunvalvonta, ennakointi- ja verkostotyö sekä markkinointi ovat olleet kehittämisyhtiön toimenkuvaa alkuvuosista lähtien.

Kuluva vuosi on Jämsekissä toimintojen ja organisaation muutoksen vuosi. Yrityspalvelut ovat toimineet 1.8.2020 lähtien Jämsän kaupungin elinvoimatoimialalla ja 1.1.2021 Jämsekin muu henkilöstö siirtyy Jämsän kaupungille, uudelle matkailu-, markkinointi- ja viestintätoimialalle. Jämsek Oy jää lepäämään vuoden vaihteen jälkeen ja yhtiön tulevaisuudesta tehdään myöhemmin ratkaisuja toiminnan uudistuksen vaikutusarvioinnin jälkeen. Parhaillaan uutta organisaatiota rakennetaan ja elinvoimatyötä toteutetaan meidän kaikkien parhaaksi.