Jämsek Oy tekee Jämsän kaupungin aluekehittämisyhteistyötä myös Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkien yhteistyönä. Yhteistyön historia on kaupunkien yhteisessä koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa. Jämsän kaupunki on sisäiseltä rakenteeltaan toimiva ja monipuolinen yhteisö, jolla on Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kasvukäytävän osana selkeä rooli Keski-Suomen maakunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Aluekehittämisellä Jämsek Oy pyrkii varmistamaan Jämsän kaupungin kilpailukykyä ja hyvinvointia. Aluekehittämistä tehdään suunnitelmilla, ohjelmilla, verkostotyöllä, edunvalvonnalla ja konkreettisilla toimenpiteillä, joilla pyritään parantamaan julkisten yhteisöiden, yritysten ja asukkaiden elinoloja ja vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta. Tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys sekä myönteinen alueellinen kehitys.

Aluekehittämistä tehdään laajapohjaisella yritysten, kehittämis- ja rahoittaja-organisaatioiden yhteistyöllä. Sen avulla edistetään nykyisiä elinkeinotoimintoja ja luodaan pohjaa uusille elinkeinotoiminnoille ja niiden myötä syntyville kestäville liiketoiminnoille ja työllisyydelle.

Aluekehittämiseen käytetään maakunnallisia, kansallisia ja Euroopan unionin resursseja. Niiden suuntaamisesta sovitaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, maaseutu- ja saaristo-ohjelmissa, sekä valtion tulo- ja menoarviossa. Kehittämistoimet perustuvat maakunnan tahtoon eli yhdessä luotuihin strategioihin sekä valtioneuvoston päätöksiin valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.

2016 toteutettiin maakunnan kehittämisrahoituksella Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen elinvoima-analyysi. Tausta-analyysin toteutti valtiotieteen tohtori Timo Aro. Elinvoima-analyysissä Aro kuvaa Jyväskylän kaupunkiseudun ja vaikutusalueen tilannekuvan sekä vertailee aluetta muihin suuriin ja keskisuuriin kaupunkiseutuihin.

Elinvoima-analyysin, voit ladata tästä  jyvaskylan-seudun-ja-vaikusalueen-elinvoima-analyysi

Elinvoima-analyysin esittelykalvot tästä jyvaskylan-seudun-ja-vaikutusalueen-elinvoima-analyysin-diasarja