Jämsek tukee yritysten osaamisen kasvua

Jämsek on asiantuntijaorganisaatio, jonka perustehtävänä on toimia Jämsässä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäjänä. Kehittämistyötä tehdään yhtiön strategian mukaisesti alkavien ja toimivien yritysten neuvontapalveluilla, yritysten kasvu- ja kehittämispalveluilla sekä seudun edunvalvontaa, verkostoja ja kehittämishankkeita edistävillä aluekehittämispalveluilla.

Yritysten kasvua ja kehitystä, sekä alueen kehittymistä tuetaan osaamisen kehittämiseen liittyvillä palveluilla, joita ovat yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tuotetut koulutuspalvelut sekä hankkeiden tai verkostoyhteistyön pohjalta toteutetut koulutus-, valmennus ja yritystilaisuudet.

Järjestettävät koulutukset toteutetaan yrityslähtöisesti ja huomioiden osaavan työvoiman tarpeet. Yhteistyökumppaneiden koulutustapahtumista välitetään tietoa yrittäjille viikoittain sosiaalisen median kanavissa. Vuoden 2019 aikana tullaan järjestämään työnantajia ja työntekijöitä kohtauttava perinteinen rekrytapahtuma tai rekryn vaihtoehtona  ns. Miitti-tapahtumia yhteistyössä TE – toimiston kanssa.

Jämsek on mukana korkeakouluyhteistyössä ja koordinoi korkeakoulutuksen työrukkasen toimintaa. Lue lisää korkeakouluyhteistyöstä >>>

Jämsek on valmistelemassa työnantajien yhteistyöverkoston rakentamiseen liittyvää hanketta. Lue lisää Osaava Jämsä hankevalmistelusta >>>.