Korkeakouluyhteistyö tuo lähiopetusta Jämsään

Jämsän kaupunki, Jämsek Oy, Jämsän Gradia ja Jämsän kristillinen kansanopisto tekevät yhteistyötä Jyväskylän avoimen yliopiston ja Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön tavoitteena on järjestää korkeakouluopintoja Jämsässä. Käytännön kehittämistyöstä vastaa korkeakoulutuksen työrukkanen, jota koordinoi Jämsek Oy.

Korkeakoulutustarpeita selvitettiin kyselyllä kevään aikana ja opintotarjontaa on lähdetty suunnittelemaan sen pohjalta eteenpäin. Kaikkiin korkeakoulutustarvekyselyssä esiin tuotuihin koulutustarpeisiin ei voida valmistella ratkaisua samanaikaisesti. Tavoitteena on toteuttaa tarvepohjaisia opintokokonaisuuksia pitkän tähtäimen periaatteella.

Kyselyn tulokset

Konkreettisesti korkeakoulutusta on ollut tarjolla toisen asteen opiskelijoille järjestettävällä seutuviikolla.

Kevätlukukaudella 2019 käynnistyi tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) sekä kasvatustieteisiin perusopinnot (25 op).

Syksylle 2019 valmistellaan psykologian sekä liiketalouden opintokokonaisuutta. Opinnot voivat toimia polkuopintoina varsinaisiin tutkintotavoitteisiin opintoihin. Kaikkien opintojen toteutumisen edellytyksenä on riittävä opiskelijamäärä.  Korkeakoulutustarjonnasta tiedotetaan Jämsek Oy:n ja Jämsän kaupungin  verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

Jämsän kaupungin tavoitteena on kaikilla keinoilla lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia ja vahvistaa kiinnittymistä paikkakuntaan sekä löytää ratkaisuja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Korkeakoulutuksen järjestäminen Jämsässä aukaisee mahdollisuuden tutustua korkeakoulujen opintomahdollisuuksiin omalla kotipaikkakunnalla. Se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Opinnot tullaan toteuttamaan monimuotomallilla, jossa yhdistetään mm. lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö, Anna-Liisa Juurinen, p. 040 -747 7736