Jyväskylän avoin yliopisto järjestää Jämsässä vuoden 2019 aikana kasvatustieteen (25 op) perusopinnot. Opintojen ryhmänohjaajaksi on tulossa opiskelijoiden oppimisesta kiinnostunut yliopistonopettaja Minna Oikari Jyväskylän avoimesta yliopistosta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kasvatustieteen opetuksesta yliopistolla. Jämsän opinto-ohjelmaan tullaan sisällyttämään myös paikallisten asiantuntijoiden alustuksia opiskeltaviin teemoihin:

 

  • Nykykoulu ja opettajan työ: Jämsänjoen yhtenäiskoulun rehtori Tuija Huikuri
  • Lapsilähtöinen kasvatus ja sen toteuttaminen: Viiskulman ja Kaipolan varhaiskasvatuksen alue-esimies Elina Hurme

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on to 17.1.2019 klo 17.30-20.00. Tapaamisessa laaditaan yhdessä aikataulu opinnoille ja lähitapaamisille, tarkastellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (HOPS) ja perehdytään akateemisiin opiskelutaitoihin. Ryhmätapaamisia on kevään aikana 7 ja syksyllä 5-6. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista.

Kenelle opinnot sopivat

Kasvatustieteen korkeakouluopinnot järjestetään Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaan ja ne sopivat sinulle,  jos olet kiinnostunut opetus- ja ohjaustyöstä, hakeutumassa kasvatus- ja opetusalan opintoihin/ tutkintokoulutukseen, tähtäät opetusalan tehtäviin (lastentarhanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja), kaipaat opetus- ja ohjaustyöhösi ammatillista lisäpätevyyttä. Kasvatustieteen perusopinnot sisältyvät aina opettajaopintoihin.

Avoimen yliopiston opintoihin voi hakeutua mukaan kuka tahansa. Pääsyvaatimuksia tai esim. valintakokeita ei ole.

Opinnoista saa tietoa kasvatuksesta, oppimisesta, psykologisesta kehityksestä, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä, tieteellisestä ja tutkimuksellisesta ajattelusta, tutkimustaidoista ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista.

Ilmoittautumisaika on 1.11.-31.12.2018
Ilmoittautumislinkki: https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=236064

Opinto-oikeusaika 1.1.-31.12.2019.