Jyväskylän kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa tulevaisuudentutkimuksen opintoja Jämsässä. Opinnot alkavat Jämsässä opintoryhmän tapaamisella torstaina 10.1 klo 17. Ryhmä kokoontuu Jämsän lukion tiloissa torstai-iltaisin kevätlukukauden ajan.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) on Tulevaisuudentutkimuksen valtakunnallisen Verkostoakatemian (TVA) opintoja, joita koordinoi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Opintojen koordinaattori ja vastuuopettaja on Hanna-Kaisa Aalto (Turun kauppakorkeakoulu). Opinnot järjestetään avoimina yliopisto-opintoina yhteistyössä Turun yliopiston (TY) Avoimen yliopiston kanssa. Tässä yhteistyöverkostossa opintojen paikallisena yhteistyötahona toimii Jyväskylän kesäyliopisto ja opintojen paikallisena tutorina Anna-Liisa Juurinen.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen, että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja tulevaisuustyöskentelyyn. Toisaalta monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia kokonaisvaltaisia menetelmiä hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään hyvin erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. T&K- tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissa, strategiatyöskentelyssä, yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa.

Lisätietoja:

Anna-Liisa Juurinen