Pro Ysitie

Pro Ysitie ry:n hallitus nimesi syyskuussa yhdistyksen toiminnanjohtajaksi Jämsek Oy:n kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurisen. Juurisen valinta vahvistaa Jämsek Oy:n edunvalvontaa suhteessa 9-tiehen ja sen rinnalla kulkevaan rautatiehen. Juurinen on aikaisemmin vastannut mm. kansallisten aluekeskusohjelman sekä koheesio ja kilpailukykyohjelman toteuttamisesta Jämsän seudulla.

Ysiväylä, eli VT9 ja sitä myötäilevä rautatie on Suomen kattavin yhtenäinen poikittaisväylä Skandinavian ja Venäjän välillä ulottuen Turusta aina Niiralaan saakka. Ysiväylä yhdistää viisi vahvaa ja kasvavaa yliopistokaupunkia (Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu) sekä suuren joukon elinvoimaisia pienempiä kaupunkeja ja maalaiskuntia.

Ysiväylä on sekä osa kansainvälistä ja valtakunnallista liikennejärjestelmää että keskeinen osa useiden maakuntien sisäistä liikenneinfraa. Sitä on kutsuttu toisinaan ”Suomen uloimmaksi kehätieksi”. Ysiväylän vaikutusalueella asuu yli miljoona ihmistä ja merkittävä osa Suomen kansantuotteesta muodostuu tällä vyöhykkeellä. Esimerkiksi laivanrakennus- ja metsäklusterien vahva veto ja merkittävät investoinnit perustelevat koko ysiväylän strategista parantamista ja sen tunnistamista yhä vahvemmin merkittäväksi osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmää. Jo nykyisellään Ysitie on kolmanneksi merkittävin väylä kuljetusten euromääräisen arvon perusteella (Liikennevirasto 2017).

Pro Ysitien tavoitteena on edistää koko ysikäytävän tasapainoista ja perusteltua kehittämistä Turusta Niiralaan. Oleellisia näkökulmia ovat elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä henkilöliikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Ysiväylän keskeisimpien kehittämiskohteiden toivotaan nousevan hallituksen liikennepolitiikan kärkihankkeiden joukkoon osana Suomen kattavaa liikenneinfrastruktuuria.

Pro Ysitie –yhdistys haluaa tehdä linjakasta vaikuttamistyötä suomalaisten liikenneolojen kehittämiseksi. Sen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat:

  1. Vaikuttamistyö on avointa ja läpinäkyvää
  2. Vaikuttamistyössä pyritään nojautumaan parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen
  3. Kansallisessa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä nostetaan yhteisesti esiin koko Ysiväylän kannalta keskeisimmät ongelmakohdat
  4. Alueellisissa ja paikallisessa vaikuttamistyössä edistetään liikenneolojen myönteistä kehittymistä koko Ysiväylällä.

Toiminnanjohtajan tehtävät lisättiin Juurisen tehtävänkuvaan. Yhdistyksellä ei ole muuta henkilöstöä.

Lisätietoa:

Anna-Liisa Juurinen

040 – 747 7736

www. proysitie.fi