Väestön muutos ja väestöennuste

Väestö on vähentynyt Jämsässä koko 2000-luvun. Vuosittainen väestötappio on ollut reilun kahdensadan henkilön luokkaa. Vuosittainen vaihtelu on ollut runsasta ja Längelmäen kunnan osaliitoksesta johtuen tarkkaa keskiarvoa ei voida laskea.

Väestöennuste on väkiluvun kehitystä kuvaava ennuste, eli se seuraa pitkän ajan väestönkehityksen trendiä. Väestöennusteen mukaan Jämsän väkiluku putoaa vuoteen 2040 mennessä alle 18 000 asukkaan, mikäli kehitys jatkuu saman suuntaisena. Negatiivista väestönkehitystä selittää sekä kuolleiden ja syntyneiden suhdeluku että kuntien välinen nettomuutto.

Keinoja väestön lisäämiseen on kaksi: syntyvyyttä tai tulomuuttoa on pystyttävä lisäämään. Syntyvyyteen vaikuttaa väestön ikärakenne. Pidemmän välin väestöennusteessa nuorten ja työikäisten ikäluokkien suhteellinen osuus putoaa nopeasti ja +65 ja +75 -ikäluokkien koko kasvaa.

Lähde: Tilastokeskus

Päivitetty 24.1.2019 (ALJ).

Muuttoliike

Nettomuutolla mitataan kuntaan muuttaneiden henkilöiden ja kunnasta pois muuttaneiden henkilöiden lukumäärän välistä erotusta. Jämsän nettomuutto on ollut negatiivinen 1990-luvun puolesta välistä alkaen. Nettomuutto on kohdistunut erityisesti opiskelujen pariin siirtyvään ikäluokkaan. 90-luvun puolen välin pudotusta nettomuutossa selittää -94 voimaan tullut kotikuntalaki, joka mahdollisti siirtymisen kirjoille opiskelupaikkakunnalle.

Dia4Muuttoliikkeen syyt ovat yleensä taloudellisia ja liittyvät tiettyihin elämänkaaren vaiheisiin. Nuoret ja koulutetut muuttavat eniten. Helsingin seudulle, monipuolisille yliopistoseuduille ja alueellisiin keskuksiin muuttavat opiskelijat ja työelämän aloittajat. Teollisiin keskuksiin, taajamoituneille maaseuduille ja harvaan asutuille seuduille muuttavat perheenperustajat ja työelämän lopettavat.

Tarkasteltaessa Jämsän nettomuuttoa ikäluokittain vuosina 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015, nähdään että Jämsästä muutetaan eniten pois nuorimmissa ikäluokissa. Paluumuuttoa tapahtuu vasta työelämän loppupuolella ja eläköityvissä ikäryhmissä. Painopisteen muuttaminen sellaiseksi, että Jämsään tultaisiin perheenperustamisvaiheessa muuttaisi sekä väestörakennetta, että tulevia palvelutarpeita tasapainoisempaan suuntaan.

Lähde: Tilastokeskus

Päivitetty 24.1.2019 (ALJ)