Työssä käynti

Jämsässä on työikäistä väestöä n. 9 330 henkilöä, joista työttömänä on tällä hetkellä n. 1 100. Jämsäläiset käyvät työssä valtaosin omalla talousalueella, mutta myös pendelöinti on yleistä. Eniten työssä käydään Jyväskylässä, Mänttä-Vilppulassa ja Tampere -Orivesi suunnalla.

Työttömyys

Työttömyys on yksi Jämsän aluetalouden suurimmista ongelmista. Jämsän työttömyysaste  pysytteli pitkään 16 – 17 % tietämillä, mutta on nyt pysynyt useamman vuoden selvässä laskussa talouden noususuhdanteen myötä. Työttömyysasteeseen vaikuttaa myös alueen väestön ikärakenne, kun aiemmin työttöminä olleita on siirtynyt työttömien työnhakijoiden joukosta eläkkeelle.

Huolimatta myönteisestä käänteestä, työttömyyden pitkittyminen (pitkäaikaistyöttömyys) on edelleen suuri haaste sekä Jämsässä että muualla Keski-Suomen maakunnassa. Helppoja keinoja pitkäaikaistyöttömyyden selättämiseen ei ole, sillä monesti avoinna olevat työpaikat ja työmarkkinoilla vapaana oleva työvoima eivät kohtaa. Jämsän kaupungilla työttömyyden hoidosta vastaa työllistämisyksikkö.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta on ollut Jämsässä koko vertailujakson koko maata ja Keski-Suomea korkeampi. Kehitystä selittää ennen kaikkea teollisuuden rakennemuutos, jonka myötä työttömäksi on jäänyt suuri määrä suhteellisen ikääntyneitä teollisuuden entisiä työntekijöitä. Teollisuudesta työttömiksi jääneet ovat olleet pääasiassa miehiä. Vuodesta 2009 alkaen sukupuolten välinen ero on alkanut kaventua, sillä työelämän rakennemuutos on kohdistunut enenevässä määrin myös naisvaltaisiin aloihin.

Nuorisotyöttömyyden kehitys seurailee pitkälti koko maan tasoa Keski-Suomen ponnistellessa reilun prosentin korkeamman nuorisotyöttömyyden kanssa. Nuorisotyöttömyyden lyhytaikaista nousua 2013 voidaan selittää mm. Jämsän kaupungin toteuttamilla taloudellis-tuotannollisilla toimenpiteillä, joiden seurauksena kaupunki ei voinut palkata eikä työllistää nuoria edes lyhytaikaisiin kausitöihin. Lukumääräisesti Jämsässä on n. 170 työtöntä nuorta.

Päivitetty 24.1.2019.