Elinkeinorakenne ja työpaikat Jämsässä

 

Elinkeinorakenteella kuvataan sitä, miltä toimialoilta jämsäläiset hankkivat elantonsa. Elinkeinorakennetta kuvataan toimipaikkojen lukumäärän, henkilöstön määrän ja tuotetun liikevaihdon suhteellisella osuudella. Mukana vertailussa eivät ole julkisen sektorin työnantajat.

 

 

Tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä vuonna 2016 oli Jämsässä 221 kpl, vähennystä edelliseen vuoteen oli 1 kpl. Henkilöstöä toimialalla työskenteli 703, lisäystä edellisvuoteen nähden 21 henkilöä.  Liikevaihto alalla kasvoi 1 ME aina 201 041 000 euroon. Kaupan ala on teollisuuden jälkeen merkittävin työnantaja. Vaikka kaupan alan liikevaihto on kasvanut, osoittavat mm. ostokäyttäytymistä koskevat tutkimukset jämsäläisen asioinnin suuntautuvan yhä enenevässä määrin maakuntakeskuksiin ja nettikauppaan.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa oli tilastokeskuksen mukaan toimipaikkoja Jämsässä vuonna 2016 yhteensä 67 kpl, vähennystä 2 toimipaikkaa edellisvuoteen nähden. Henkilöstöä alalla oli 226, mikäli oli 22 työpaikkaa vähemmän edellisvuodesta. Liikevaihto alalla kuitenkin kasvoi 335 000 euroa  31,5 miljoonaan euroon.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa toimipaikkoja vuonna 2016 oli 81 kpl vuonna 2015, lisäystä 13 toimipaikkaa edellisvuoteen nähden. Henkilöstömäärä kasvoi tilastokeskuksen luokituksen mukaan edellisvuoden 440 henkilöstä aina 964 henkilöön, mikä johtuu suurelta osin julkisten terveydenhuoltopalvelujen ulkoistamisesta yksityiselle palveluntuottajalle. Liikevaihto kasvoi samalla 38 miljoonasta aina 114 miljoonaan euroon. Terveys ja sosiaalipalveluissa on eletty viime vuodet rakennemuutoksen aikaa, jolloin julkisen terveydenhuollon palveluita siirtyy enenevässä määrin yksityisille palveluntuottajille. Samaan aikaan vanhusväestön määrä lisääntyy.

Kuljetus ja varastointi työllisti Jämsässä 317 henkilöä vuonna 2016, vähennystä oli 9 henkilöä. Liikevaihto pieneni samaan aikaan 1,9 miljoonaa euroa 36 miljoonaan euroon. Huolimatta siitä, että logistiikan merkitys on jatkuvasti kasvanut ostokäyttäytymisen muutosten ja teollisuuden keskittymisen myötä, alan näkymät Jämsässä eivät ole lohdulliset, mikä voi johtua logistiikkakeskusinvestoinneista maakuntakeskuksiin.

Rakentamisen alalla toimipaikkoja oli 2016 vuonna 162 kpl, mikä oli 8 vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstömäärä supistui 18 henkilötyövuodella 526 henkilöstä 508 henkilöön. Henkilöstömäärän vähentymisestä huolimatta alan liikevaihto kasvoi 1,4 miljoonaa euroa, 67,6 miljoonaan euroon, mikä saattaa olla osoitus talonrakentamisurakoiden päättymisestä edellisvuoden aikana ja liikevaihdon tuloutumisena seuraavana vuonna.

Jämsän elinkeinorakenne on liikevaihdon ja henkilöstön suhteen teollisuusvaltainen. Vaikka toimipaikkojen 1592 kpl kokonaismäärästä teollisia toimipaikkoja on vain 106 kpl (6,6 % vuonna 2016), henkilöstön määrän ja liikevaihdon suhteessa teollisuus on merkittävin työllistäjä ja tulonmuodostaja Jämsässä. Teollisten toimipaikkojen lukumäärä on 2006 – 2016 vaihdellut sadan molemmin puolin. Valtaosa alalla toimivista yrityksistä on 0 – 4 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. 5 – 150 henkilöä työllistäviä yrityksiä on reilut parikymmentä ja yli 500 henkilöä työllistäviä suuryrityksiä kaksi, eli UPM Jokilaakson tehtaat ja Patria.  Vuoden 2015 ja 2015 vertailussa teollisuuden toimipaikat lisääntyivät edellisvuodesta 3 toimipaikalla, samaan aikaan poistui toimialalta 76 henkilöä. Jämsässä teollisuudessa työskenteli vuonna 2016 yhteensä 2254 henkilöä. Samaan aikaan teollisuuden liikevaihto kasvoi 4,5 miljoonaa euroa 820 miljoonaan euroon.  Jämsän teollisuuden rakenne on viennistä riippuvaista, maailman talouden suhdanteet vaikuttavat paperiteollisuuden vientiin mikä edelleen heijastuu myös pk- teollisuuteen. Yritysten henkilöstövähennykset synnyttävät yleensä pienyrittäjyyttä. Yritykset, joilla on omia tuotteita pärjäävät yleensä taantumassa paremmin kuin suurteollisuuden tilauksista riippuvaiset yritykset. Jämsän 1,3 miljardin euron liikevaihdosta vuonna 2016 teollisuuden osuus oli 820 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Työpaikat toimialoittain

Teollisten työpaikkojen määrä Jämsässä on koko maahan ja Keski-Suomeen verrattuna huomattavasti suurempi.  Julkisten työpaikkojen osuus on selkeästi maan keskiarvoa ja Keski-Suomen keskiarvoa alhaisempi. Koko maassa ja Keski-Suomessa julkisten työpaikkojen osuus on 2007 – 2016 jaksolla sen sijaan jatkanut kasvuaan.

Julkisten työpaikkojen vähäistä osuutta selittää Jämsän suurteollisuusvaltaisuus, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tuotannon osittainen siirtyminen kunnalta yhteisyritykselle 2010 huhtikuussa (Jokilaakson Terveys Oy), valtionhallinnon työpaikkojen siirtyminen maakuntakeskukseen ja Jämsän kaupungin toteuttamat muutokset henkilöstörakenteessa. Julkisten työpaikkojen osuuden odotetaan supistuvan edelleen, sillä Jämsän kaupunki on siirtänyt valtaosan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta 1.8.2015 alkaen yhteistyrityksen (Jämsän Terveys Oy) hoidettavaksi ja julkisen sektorin rakennemuutos jatkuu.

 

(Päivitetty 9.4.2019, ML)