Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys

Matkailun kehityksen seurantaa varten on valmistunut Himoksen ja Jämsän seudun matkailun tulo- ja työllisyysselvitys vuodelta 2017. Suhdannetiedot kerätään verohallinnon kausiveroaineistosta sekä tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Suhdannetiedot mahdollistavat luotettavan, reaaliaikaisen ja indeksoinnin ansiosta vertailukelpoisen tiedon suhteessa muihin matkailualueisiin ja toimialoihin.

Jämsän ja Himoksen matkailuyritysten liikevaihto (60 261 365 €) kasvoi 0,4 % vuonna 2017. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi 7,9 % edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 Jämsän ja Himoksen matkailuyritysten henkilöstömäärä väheni 6,4 %. Vuonna 2016 henkilöstömäärä puolestaan kasvoi 7,1 %.

Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Vuoden 2016 ja 2017 tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn suppeampaan yrityslistaan (114 yksittäistä yritystä sisältäen myös Himoksen alueen yritykset) ja kuvastaa näiden yritysten suhdannekehitystä. Sarjat on Jämsän ja Himoksen tietojen yhdistämisen vuoksi perustettu uudelleen, eivätkä tilastot ole vertailukelpoisia vuoden 2014 tai sitä aiemmin esitettyjen lukujen kanssa.

Lue koko kooste tästä!
Tulo_ja_työllisyysvaikutukset_Jämsä_2018


 

Liikevaihdon kehittyminen


Indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta perusvuoden tasoon. Perusvuotena käytetään vuotta 2010 (2010=100)


 

Henkilöstömäärän kehittyminen

Indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta perusvuoden tasoon. Perusvuotena käytetään vuotta 2010 (2010=100)
Henkilöstömääräindikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää.


 

Trendivertailu

Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä.
Indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon.
Perusvuotena käytetään vuotta 2010 (2010=100)

Lähde: Tilastokeskus/asiakaskohtainen suhdannepalvelut 2018