Yrittäjiltä kysytään 9-väylän kehittämisestä

Elinkeinoelämän tarpeita kuullaan Pro Ysitien toiminnassa. Pro Ysitie ry toteuttaa kevään 2019 aikana kyselyn ysikäytävän (Valtatie-9 ja sen rinnalla kulkeva rautatie) vaikutusalueella toimiville yrityksille. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa ysikäytävän kehittämistarpeista ja merkityksestä yrityksille.

Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Virpi Palola hyödyntää kyselyaineistoa opinnäytteessään, jossa hän tutkii ysikäytävän matkailuyritysten saavutettavuutta ja yritysten kiinnostusta matkailun yhteismarkkinointiin.

– Ysikäytävä ei vielä ole Tiehallinnon määrittelemä virallinen matkailutie, mutta voisi olla. Ysikäytävän varrella on runsaasti upeaa matkailutarjontaa jota voisi tuoda esiin ysikäytävä – matkailukäytävä teemalla, mikäli matkailuyritykset niin tahtovat, visioi Virpi Palola.

Kysely on avoinna toukokuun 2019 ajan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/BA656AE4694B9F42

Kyselyn tulokset julkaistaan alkusyksystä 2019 ja niitä hyödynnetään ysikäytävän edunvalvonnassa ja yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

– Elinkeinoelämän tarpeet ysikäytävän kehittämiselle ja saavutettavuuden parantamiselle ovat tärkein perustelu ysikäytävän edunvalvonnassa. Toivomme, että yritykset vastaavat kyselyyn aktiivisesti koko yhteysvälillä, toteaa Pro Ysitien puheenjohtaja Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen.

Pro Ysitie ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii aktiivisesti Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja Niiralan välisen valtatie 9:n ja vastaavien ratayhteyksien kehittämiseksi. Yhdistyksen jäseninä (37) ovat varsin kattavasti yhteysvälin keskuskaupungit, muut kunnat ja kaupungit, maakuntien liitot, kehittämisyhtiöt ja kauppakamarit.

Lisätietoa kyselystä ja Pro Ysitie ry:n toiminnasta:
toiminnanjohtaja Anna-Liisa Juurinen
anna-liisa.juurinen@jamsek.fi
p. 040 – 747 7736
www.proysitie.fi