Yrityksille suunnatun strategiakyselyn tulokset

Jämsek Oy toteutti yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa yrityskyselyn, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa ja herättää keskustelua siitä millä keinoin yritykset uskovat Jämsän elinvoiman lisääntyvän ja miten ne toivovat Jämsän kaupungin konserniyhtiöineen parantavan toimintaansa.

Webropol kyselyohjelmistolla toteutettu kysely avattiin 13.10 ja suljettiin 2.11.2017. Linkki kyselyyn toimitettiin Jämsek Oy:n yrityshakemiston kaikille yrityksille (n. 802), jotka eivät olleet kieltäneet yhteydenottoja ja joilla oli yhteystietona sähköpostiosoite. Kyselyyn kannustettiin vastaamaan sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter), sekä Jämsek Oy:n ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi oltiin yhteydessä yrittäjäyhdistyksiin, joita pyydettiin tiedottamaan kyselystä jäsenistölleen.
2.11.2017 mennessä kyselyyn vastasi yhteensä 44 yritystä ja kyselyn avasi vastaamatta kyselyyn 137 vastaajaa.

Vastausten pohjalta laaditun raportin voi ladata tästä: Loppuraportti_Jämsän kaupungin strategiakysely_yrityksille.

Lisätietoja:

Anna-Liisa Juurinen
kehittämispäällikkö
Jämsek Oy

040 – 747 7736